Możliwość wykonywania pracy na swoich dokumentach w każdym miejscu i na każdym komputerze bez instalowania żadnych programów.

Cloud Computing to idea znana informatykom już od dłuższego czasu, która niedawno zaczęła się urzeczywistniać. W odróżnieniu od tradycyjnych rozwiązań, w których każdy użytkownik posiada komputer, zestaw programów na twardym dysku i dzieli się wynikami pracy za pomocą emaili, w technologii tej oprogramowanie jest instalowane tylko na jednym serwerze. Zwykli użytkownicy pracują łączą się z nim, tworzący chmurę (ang. cloud) od której pochodzi nazwa. Dzięki połączeniu z „jednostką centralną” użytkownicy mogą pracować w nawet bardzo wyrafinowanych programach bez potrzeby instalowania czegokolwiek na swoich maszynach (prócz oczywiście przeglądarki internetowej). Dodatkowo zyskują możliwość łatwego dzielenie się owocami pracy, publikowania ich, a nawet udostępnianie ich do edycji innym osobom. Dzięki temu można np. zacząć pisać dokument, a następnie wyjść z biura i powędrować do kawiarenki internetowej, by kontynuować pracę na dowolnym komputerze